Što je ciljani (ciljni) marketing i kako ga napraviti?

Što je ciljani (ciljni) marketing i kako ga napraviti?

Što je ciljani (ciljni) marketing i kako ga napraviti?

Ciljani marketing (ciljni marketing) je marketing koji se radi ciljano prema točno određenoj publici. Omogućava kreiranje marketinške poruke koja dolazi do potencijalnih klijenata i kupaca, za koje je ta poruka relevantna jer im donosi određenu korist, pa takva komunikacija donosi rezultate.

Ako radite bilo kakve marketinške aktivnosti sigurno vam je izazov kad trebate pripremiti marketinšku poruku i odabrati kanale komunikacije. Od kuda krenuti? Što napisati? Gdje platiti oglase? Sve su to pitanja na koja je lakše odgovoriti kada znate kome se obraćate odnosno koga ciljate.

 

Što je ciljani (ciljni) marketing?

Ciljani marketing je marketinški pristup u kojem radimo komunikaciju prema jasno određenoj publici za koju znamo da imaju problem koji im možemo riješiti. Takav pristup je poput ribolova u kojem znate koga „pecate“. Želite upecati one koji imaju potrebu koju možete zadovoljiti, imaju namjeru da zadovolje tu svoju potrebu i spremni su to platiti. Oni su vaša ciljna publika.

Većina poduzetnika, naročito onih koji tek kreću u poduzetništvo, ipak razmišljaju suprotno. Misle da trebaju ciljati sve i žele da njihova poruka dođe do što većeg broja bilo kakvih ljudi. U takvom pristupu se novac nažalost vrlo brzo potroši bez da se postignu željeni rezultati. Kada ciljate sve onda zapravo ne ciljate nikoga.

U nepreglednoj količini sadržaja, raznoj konkurentskoj ponudi i beskonačnim željama potrošača, važno je pronaći svoju publiku. Važno je usmjeriti resurse na one koji će biti sretni da čuju za vašu ponudu. To je smisao ciljanog marketinga.

 

Kako je to drugačije od drugih vrsta marketinga? 

U marketingu koji se radi ne-ciljano postavlja se pitanje „što“. Gleda se što se nudi, kakav je to proizvod ili usluga te kakve su im karakteristike i prednosti. No ne znamo tko će odgovoriti na poruku i da li je ta poruka relevantna za njih.

U ciljanom marketingu postavljamo pitanje „tko“. Ovdje ne krećemo isključivo od proizvoda i usluga, već se pitamo: „Tko je naš idealni klijent/kupac?“ To ne znači da nećete razmišljati o tome što nudite. Naravno da trebate gledati što nudite, ali to gledate iz pozicije onih koji će u vašoj ponudi vidjeti savršeno rješenje za svoj problem. I to nipošto ne znači da ćete isključiti one koji nisu idealni.

Možete prodati bilo kome, no ciljani marketing radite samo prema onima koji su vaši idealni klijenti. 

 

Kako se radi ciljani (ciljni) marketing? 

Ciljani marketing počinje s izradom profila idealnog klijenta. Obično je više profila jer postoje različiti idealni klijenti za pojedine proizvode i usluge. Profil idealnog klijenta (idealni kupac) izgleda kao opis konkretne osobe, pri čemu što je opis precizniji tim bolje. Klijentima koji mi dolaze na marketinško savjetovanje dajem obrazac za izradu profila idealnog klijenta. Na tom obrascu prvo svom idealnom klijentu daju ime, a zatim ga opisuju po demografskim, psihološkim i ostalim osobinama.

Nakon što imamo profile idealnih klijenata slijedi izrada marketinškog sadržaja za pojedine profile idealnih klijenata. Ovisno o specifičnim potrebama svakog profila potrebno je pripremiti odgovarajuće stranice na webu, objave za društvene mreže, različite verzije oglasa, itd. Svaki profil ima svoje specifične potrebe i zahtjeve, a zadatak ciljanog marketinga je da na njih odgovori na odgovarajući način.

 

Zašto je ovakav marketing efikasan?

Kad znate karakteristike i potrebe vaših idealnih klijenata možete pripremiti relevantnu poruku koja će rezonirati s pojedinim profilima ljudi. Ideja je da znate tko su ti ljudi, što ih muči, koji problem žele riješiti, kakvu promjenu žele ostvariti. Poželjno je da već imate iskustva s takvim profilom ljudi i da je to bila uspješna suradnja na obostrano zadovoljstvo. Tada svoje odluke ne donosite samo na temelju nagađanja već imate i konkretnu potvrdu iz prakse.

Poznavajući ljude kojima se obraćate i kojima možete pomoći, moći ćete u svojoj marketinškoj poruci izraziti ono što je njima važno. Privucite njihovu pažnju na način da koristite riječi koje oni koriste, benefite koji su njima važni i slike koje odražavaju njihove želje.

 

Internet je najbrži put do ciljne publike

Razlog zašto je internet marketing danas toliko popularan je zato što internetski alati omogućavaju da saznajemo interese i potrebe potencijalnih kupaca, kao i njihove namjere koje pokazuju svojim ponašanjem na internetu. Na temelju tih podataka možete putem interneta ponuditi proizvode i usluge upravo onima koji žele baš to što nudite.

Internet omogućava da kroz ciljani marketing dođete do svoje ciljne publike. Kroz optimizirane web stranice, ciljano oglašavanje, relevantne objave na društvenim mrežama i ostali ciljano pripremljeni sadržaj budite korisni i relevantni za vašu ciljanu publiku.

 

Zašto trebate ciljani marketing?

Ciljni marketing omogućava da steknete prednost pred konkurencijom i zauzmete važnu poziciju u svijesti vaših idealnih klijenata. Uz konkretnu i direktnu marketinšku komunikaciju moći ćete iskoristiti već uočene, ali i saznati nove prilike na tržištu. Nove potrebe i trendovi mogu poslužiti kao odlično polazište za nove proizvode i usluge.

Ovakav ciljani marketinški pristup omogućava učinkovitu komunikaciju s onima kojima možete najviše pomoći. Dosljedno odgovaranje na potrebe kupaca i uspješno rješavanje njihovih problema sigurno donosi rast poslovanja. Krenite s izradom profila vaših idealnih klijenata, a ako zatrebate stručnu pomoć za vaše ciljane marketinške aktivnosti slobodno mi se obratite.

 

Nikolina Tomašković

Autor: Nikolina Tomašković 

Želite naučiti kako da sami napravite najisplativiji ciljani marketing na Googleu? Dođite na Google Ads individualni tečaj!

 

 

Saznajte više:

Kako na Google tražilici napraviti ciljani marketing?